Загальна і моторна щільність уроку

Важливим показником ефективності навчального заняття є його загальна щільність – відношення раціонально затраченого часу (пояснення, показ, виконання вправ, прослуховування зауважень, відпочинок і т.д.) до тривалості навчального заняття. Загальна щільність занять з учнями СМГ повинна наближатися до 100%. Тобто викладач мусить намагатися провести заняття без нераціональних затрат часу.

Розрізняють також моторну щільність, тобто відсоток часу заняття, використаний тільки на рухову діяльність.

Таблиця 5.1

Приблизна моторна щільність уроку у спеціальній медичній групі, %

Півріччя Початок півріччя Кінець півріччя
25-30 30-35
30-35 40-45
40-45 55-65
60-65 70-75

 

Моторна щільність занять у першому семестрі для підгрупи відносно слабших учнів (підгрупа «А») може бути невелика - приблизно 18-20%, у другому семестрі - 25-30%, у третьому і четвертому семестрах - 50-55%.

Збільшення щільності занять залежить від придбання учнями загальної тренованості, оволодіння руховими навичками і поліпшення стану здоров'я.

Щільність заняття перевіряється один раз в місяць. Щільність занять контролюється особою, що перевіряє (викладачем іншої групи, лікарем) методом безупинного спостереження за виконанням фізичних вправ у процесі занять. Перед визначенням щільності занять необхідно перевірити план-конспект заняття, переглянути усі види рухової діяльності учнів. Для визначення щільності занять викликають одного чи двох учнів. До початку заняття особа, що перевіряє, записує всі дані про цих учнів: прізвище, ім'я, по батькові, медичну групу, діагноз захворювання; записуються також номер заняття, час усього заняття в цілому і за частинами, наявність необхідного інвентарю, вказується прізвище викладача. Під час заняття ведеться спостереження за вибраними учнями: підраховується корисний час, активний і пасивний відпочинок (с, хв.), кількість виконаних вправ за частинами заняття, простої і т.д. Усі дані записуються до протоколу. Після заняття підводяться підсумки спостереження, що повідомляються викладачу. Такий аналіз навчального часу корисний для викладача, сприяє покращенню якості проведення занять і спрямований на підвищення рівня педагогічної майстерності.