Імена змінних.

Лекція 2: Типи даних, операції та вирази. Змінні, константи та оголошення.

Контрольні питаня

Можливості С.

С - це мова програмування загального призначення, добре відомий своєю ефективністю, економічністю. Вказані переваги Сі забезпечують хорошу якість розробки майже будь-якого виду програмного продукту. Використовування Сі якості інструментальної мови дозволяє одержувати швидкі і компактні програми. У багатьох випадках програми, написані на Сі, порівнянні по швидкості з програмами, написаними на мові ассемблера. При цьому вони мають кращу наочність і їх простіше супроводжувати.

Сі поєднує ефективність і потужність у відносно малому за розміром мові. Хоча Сі не містить вбудованих компонент мови, виконуючих введення-висновок, розподіл пам'яті, маніпуляцій з екраном або управління процесами, проте, системне оточення

Сі має в своєму розпорядженні бібліотеку об"ектних модулів, в якій реалізовані подібні функції. Бібліотека підтримує багато з функцій, які потрібні.

Це рішення дозволяє ізолювати мовні особливості від специфіки процесора, на якому виконується результуюча програма. Строге визначення мови робить його незалежним від будь-яких деталей операційної системи або машини. У той же час програмісти можуть додати в бібліотеку специфічні системні програми, щоб ефективніше використовувати конкретній особливості машини.

Основними характеристиками мови С є:

1. Короткі вирази;

2. Сучасні керуючі конструкції та структури даних;

3. Багатий перелік операцій.

Засновником був Д.Рітчі він працював в конторі Bell Tobs, заснував в1972 р. спочатку ця мова називалася В а потім її перейменували в С. З 1999 р. мова С не змінюється.

 

 

1. Хто вважається автором мови програмування С?

2. Назвіть приблизній рік виникнення мови програмування С.

3. В явкому році виникнула так звана «традиційна мова С»?

4. Перерахуйте основні особливості мови програмування С.

5. Які можливості забезпечує мова програмування С?

 

Мета:ознайомити студентів з основними типами даних, використовуваних мовою програмування, їх діапазонами та особливостями використання. Розглянути принципову різницю між операціями та виразами. Розглянути правила оголошення змінних, локальних та глобальних констант.

План:

1. Імена змінних.

2. Типи даних та розміри.

3. Константи

4. Структура програми.

 

1.Фундаментальні об’єкти даних, з якимим працює програма – це змінні та константи. Змінні, що використовуються в програмі, перераховуються в оголошеннях або деклараціях. При цьому вказується їх тип, а також іноді початкові значення.

В мові С існують деякі обмеження на імена змінних і символьних констант.

· Імя змінної не може починатися з цифри, але містити в собі цифру може.

· Знак підкреслення також вважать буквою, але починати з нього імя змінної не можна – подібних формат імені мають деякі стандартні бібліотеки.

· Також слід зважати на те, що мова чутлива до регістру написання символів – іншими словами букви А та а вважаються різними символами.

· Окрім цього за імена не можна обирати ключові слова мови – назви типів даних, назви операторів та таке інше.