Молодим чоловікам

Молодим чоловікам слід пам'ятати про відмінності домінантності чоловіків і жінок. Дослідженнями встановлено, що серед чоловіків частіше зустрічаються особи з домінантною лівою півкулею. Не ро­зуміючи поведінки жінки, чоловіки переконані, що жіноча логіка -це відсутність будь-якої логіки. Проте значною мірою це логіка по­чуттів і стосунків. Жінка інтуїтивно цінує в чоловікові розум, логі­ку, надійність. Чоловіки звичайно також інтуїтивно захоплюють­ся зовнішньою красою жінок. Тому й говорять, що жінки кохають вухами, а чоловіки - очима. Жінці необхідне підтвердження ко­хання кожного дня, інакше вона вважатиме, що її розлюбили. По­треба кохати в жінки значно сильніша, ніж у чоловіка. Це пов'яза­не з роллю матері. Позбавлена кохання жінка швидше стає деспо­тичною, оскільки не має можливості розкритись як жінка. Тому, помітивши в поведінці дружини такі ознаки, треба подумати, чи задоволена її потреба в коханні.

Незадоволена жінка може замінити чоловіка як об'єкт ніжної прихильності на маленького сина. Це спричиняє ранній розвиток в нього чуттєвості, що поглинає частину його майбутньої мужності. Роздратування нелюбої дружини міститься в основі сценарію «усі чоловіки покидьки», який мати неусвідомлено нав'язує своїй доньці.

Як свідчать результати дослідження, у житті багатьох чолові­ків центр тяжіння їх інтересів припадає на службові справи, а в жінок, особливо в певному віці, домінують проблеми сімейних сто­сунків. Тому із втратою новизни в стосунках у жінок раніше, ніж у чоловіків, може виникнути незадоволеність сімейним спілкуван­ням , і нудьга починає роз' їдати інтимні стосунки. У таких ситуаці­ях чоловіку слід подолати свої лінощі та створити нестандартні ситуації, що дозволить внести елемент новизни, «оживити» по­дружні стосунки.

Не забувайте про компліменти. У кожної людини є щось хоро­ше, тому не скупіться на похвалу. У цьому й полягає мистецтво компліменту, його позитивна роль, оскільки він фіксує найкраще в людині.


Жінки розцінюють вдалий подарунок як розуміння їх бажань, здатність чоловіка перейти від декларування почуттів до вчинків. Наприклад, чоловік волає: «Я тебе так кохаю, що здатен подарува­ти зірки і місяць!» - «Не треба місяць - хочу черевички!».

Пам'ятайте, що кохання не можна воскресити, а. тим більше розбудити докорами й закликами. Кохання тримається на люд­ських достоїнствах, його не укріпити постійним підкреслюванням недоліків, проте можна воскресити радісним настроєм.

Якщо чоловіки більш схильні до кохання в період тривог і не­безпеки, то жінки - за спокійних, сприятливих обставин.

Якщо кохання слабшає, то слід шукати нові способи винагоро­ди і заохочень, оскільки старі поступово знижують свою цінність -до них звикають [11].