Тема 3. Увага та її властивості.

Мнемотехнічні прийоми запам'ятовування

ü Римування.

ü Запам'ятовування довгих термінів або іноземних слів за допомогою співзвучних.

ü Знаходження яскравих незвичайних асоціацій (картинки, фрази), які з'єднуються з інформацією, яку слід запам’ятати.

ü Метод Цицерона на просторову уяву.

ü Метод Айвазовського заснований на тренуванні зорової пам'яті.

ü Методи запам'ятовування цифр: закономірності, знайомі числа.

Основні питання:

· Діагностика рівня розвит­ку уваги.

· Засоби розвитку уважності.

Інформаційний орієнтир:

Ува́га - спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення.

Види уваги:

1. Мимовільна увага — не пов'язана з цілеспрямованою діяльністю і вольовим зусиллям. Про мимовільну увагу говорять у тих випадках, коли увага людини залучається самим подразником. Мимовільна увага – увага неуважної людини.

2. Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини. Основний факт, що вказує на наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що людина довільно може зосереджувати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється.

3. Післядовільна увага (поняття було введене М.Ф.Добриніним) -якщо в цілеспрямованій діяльності для особистості стають цікавими й значимими зміст і сам процес, а не тільки результат, як при довільному зосередженні, є підстава говорити про післядовільну увагу. Діяльність так захоплює в цьому випадку людину, що їй не потрібно вольових зусиль для підтримки уваги. Післядовільна увага характеризується тривалою високою зосередженістю, з нею обґрунтовано пов'язують найбільш інтенсивну й плідну розумову діяльність, високу продуктивність усіх видів праці.

За видом діяльності увагу поділяють на такі типи:

ü сенсорна увага – сприймання;

ü інтелектуальна увага – мислення й робота пам’яті;

ü моторна – рух.