Законодавство України про кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини - А.А. Музика, Д.С. Азаров.
Государственное строительство и самоуправление Украины - В. Чукаева.
Елементарний курс міграційного права України - С.Б. Чехович.
Історія політичних і правових вчень - Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрус.
Право України. 2004.
Влада в Україні на зламі другого та третього тисячоліть - О. Бандурка, В. Греченко.
Державне управління в Україні - ред. М.С. Лопата.
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін.
Україна у добу раннього тоталітаризму - В. Греченко, О. Ярмиш.
Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - В.М. Куклин, С.М. Куклин.
Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - Куклин Владимир Михайлович Куклин Сергей Михайлович.
Історія держави і права України у 2-х томах – Колектив авторів.
ПРАВОВА ДЕРЖАВА в контексті новітнього українського досвіду - Заєць А. П.
СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ТЛІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ - ПАВЛО КИСЛИЙ, ЧАРЛЬ ЗВАЙЗ.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - В. М. ІВАНОВ.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. Частина ІІ - В. М. ІВАНОВ.
ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ на ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - P.I. COCCA.
ПРАВО УКРАЇНИ. Журнал - ШЕМШУЧЕНКО Ю. та ін.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - І.І. Шостенко, О. І. Шостенко.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.
Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.
« вернуться     Книг: 21      

<