13.5.3 Трудности функционализма

.

13.5.3 Трудности функционализма

.