Расчеты деталей машин
Выбор посадок гладких цилиндрических соединений, для шпоночного соединения, для шлицевых соединений с прямым профилем зуба. Расчет размеров деталей подшипникового узла, предельных и средних натягов и зазоров. Проверка наличия радиального зазора. Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа
Системи технологій плодоовочеконсервної промисловості
Технологічні процеси виготовлення засобів виробництва і предметів споживання. Шляхи скорочення часу на виконання технологічної операції. Асортимент продукції при переробці овочів та плодів. Технологічна схема консервування. Квашення плодів і ягід. Раздел: Промышленность, производство
Тип: реферат
Автоматизация технологического процесса операции механической обработки
Объект автоматизации - операция технологического процесса фрезерования. Определение укрупненного состава операций: установка детали в приспособление, фрезерование контура по управляющей программе металлорежущего станка, снятие детали со стола станка. Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа
Вивчення методу точного відліку переміщення робочого органу на базі індуктосіну
Будова та принцип дії приладу моделі 2026 з індуктосіном (датчиком лінійних переміщень) призначеного для попереднього налагодження різального інструменту в токарних верстатах по заданим розмірам. Його технічна характеристика. Способи настройки пристрою. Раздел: Промышленность, производство
Тип: лабораторная работа
Визначення точності позиціювання промислового робота
Кількісна величина, що визначає точність позиціювання промислового робота, як помилка позиціювання. Призначення промислового робота МП-9С для пересування виробів, точність його позиціювання у залежності від величини пересування по координатах X та Z. Раздел: Промышленность, производство
Тип: лабораторная работа
Відновлення і зміцнення деталей верстатів, машин і обладнання методами газотермічного напилювання покриттів і наплавлення
Основні методи нанесення газотермічних покриттів. Послідовність виконання технологічних операцій при підновленні спрацьованих деталей типу "вал". Технологічний процес відновлення, зміцнення деталей типу "вал" методами газотермічного напилювання покриттів. Раздел: Промышленность, производство
Тип: лабораторная работа
Гидромеханические процессы
Гидравлические сопротивления в трубопроводе. Режим течения жидкости. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Расход энергии на перемешивание. Характеристика центробежного вентилятора. Константы процесса фильтрования суспензии. Работа лабораторных бегунов. Раздел: Промышленность, производство
Тип: учебное пособие
Дослідження впливу тертя на стійкість деталей машин проти спрацювання
Інтенсивність спрацювання деталей: лінійна, вагова та енергетична. Метод оцінки зносостійкості матеріалів. Розрахунок вагової інтенсивності спрацювання бронзи марки БрАЖ9-4. Аналіз результатів дослідження впливу тертя на стійкість проти спрацювання. Раздел: Промышленность, производство
Тип: лабораторная работа
Химические методы увеличения продуктивности скважин в ОАО "ТНК-Нижневартовск"
Повышение нефтеотдачи пластов: характеристика геолого-технических мероприятий; тектоника и стратиграфия месторождения. Условия проведения кислотных обработок; анализ химических методов увеличения производительности скважин в ОАО "ТНК-Нижневартовск". Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа
Центрифуги осаджувальні горизонтальні зі шнековим вивантаженням осаду
Центрифуга як швидко обертовий навколо своєї осі порожнистий ротор. Способи розділення рідких неоднорідних систем: відцентрове фільтрування та відцентрове осадження. Конструкції осаджувальних горизонтальних центрифуг зі шнековим вивантаженням осаду. Раздел: Промышленность, производство
Тип: реферат


1    ...    <<    203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223    >>    ...    233

Всего страниц: 233