Оглавление

     § АНОТАЦІЯ
     § ЗМІСТ
     § ПЕРЕДМОВА
     § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

§ Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

§ 1.1.  Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності

§ 1.2. Правова основа діяльності нотаріату

§ Тема 2. НОТАРІУС

§ 2.1. Вимоги до посади нотаріуса, його права і обов'язки. Присяга нотаріуса

§ 2.2.  Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю

§ 2.3.  Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату

§ 2.4.  Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання
     § Тема З. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

§ 3.1.  Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності

§ 3.2.  Державні нотаріальні контори

§ 3.3. Державні нотаріальні архіви

§ 3.4.  Приватна нотаріальна діяльність

§ 3.5.  Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій

§ 3.6.  Консульські установи і дипломатичні представництва

§ 3.7.  Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату

§ 3.8. Українська нотаріальна палата

§ Тема 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

§ 4.1.  Поняття компетенції нотаріальних органів

§ 4.2.  Компетенція державних нотаріальних контор

§ 4.3.  Компетенція приватних нотаріусів

§ 4.4.  Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад

§ 4.5.  Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв України

§ 4.6.  Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених

§ 4.7.  Територіальна компетенція нотаріальних органів

§ Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

§ 5.1.  Місце вчинення нотаріальних дій

§ 5.2.  Строки вчинення нотаріальних дій

§ 5.3.  Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій

§ 5.4.  Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні

§ 5.5. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії

§ 5.6.  Перевірка справжності підписів на документах

§ 5.7.  Вимоги до нотаріальних документів

§ 5.8.  Нотаріальні акти

§ 5.9.  Нотаріальне діловодство

§ 5.10. Оплата вчинюваних нотаріальних дій
     § ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

§ Тема 6. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

§ 6.1.  Основні правила посвідчення угод, які підлягають обов'язковому нотаріальному оформленню

§ Тема 7. ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ФАКТІВ

§ 7.1.  Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна

§ 7.2.  Посвідчення договорів застави

§ 7.3.  Посвідчення договорів довічного утримання

§ 7.4.  Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності

§ 7.5.  Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок

§ 7.6.  Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів

§ 7.7.  Посвідчення шлюбних контрактів

§ 7.8.  Посвідчення заповітів

§ 7.9.  Посвідчення доручень

§ 7.10. Засвідчення вірності копій документів і виписок із них

§ 7.11. Засвідчення справжності підпису на документах

§ 7.12. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу

§ 7.13. Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина в певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці; часу пред'явлення документів

§ 7.14. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій

§ 7.15. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

§ 7.16. Вчинення морських протестів

§ Тема 8. ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ПРАВ

§ 8.1. Видача свідоцтва про право на спадщину

§ 8.2.  Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину

§ 8.3. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя

§ 8.4. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів

§ Тема 9. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ МАЙНА ТА ДОКУМЕНТІВ

§ 9.1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (ст. 60 Закону)

§ 9.2.  Накладання заборони на відчуження нерухомого майна

§ 9.3.  Прийняття документів на зберігання

§ Тема 10. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ З НАДАННЯ ДОКУМЕНТАМ ВИКОНАВЧОЇ СИЛИ

§ 10.1. Вчинення виконавчого напису

§ 10.2. Вчинення протестів векселів

§ 10.3. Пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків

§ Тема 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НОТАРІАТУ

§ 11.1. Нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном. Прийняття документів, складених за кордоном

§ 11.2. Міжнародні договори
     § СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
«все книги     «к разделу