Розділ 6 СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 

● Ключові слова і поняття: система освіти, держав­ні і недержавні навчальні заклади, загальна середня освіта, загальноосвітній навчальний заклад, професійно-технічна освіта, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад, державний стандарт, курсове професійно-технічне навчання, професійно-тех­нічне училище, центр професійно-технічної підготовки, навчально-курсовий комбінат, навчальний центр, державний перелік професій, вища освіта, освітні рівні, технікум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет, освітньо-кваліфікаційний рівень, ступенева освіта, кваліфікований робітник, фахівець, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, післядиплом­на освіта.

● Ключові слова і поняття: система освіти, держав­ні і недержавні навчальні заклади, загальна середня освіта, загальноосвітній навчальний заклад, професійно-технічна освіта, професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад, державний стандарт, курсове професійно-технічне навчання, професійно-тех­нічне училище, центр професійно-технічної підготовки, навчально-курсовий комбінат, навчальний центр, державний перелік професій, вища освіта, освітні рівні, технікум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет, освітньо-кваліфікаційний рівень, ступенева освіта, кваліфікований робітник, фахівець, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, післядиплом­на освіта.